ngày xưa học tiếng anh thông qua bài hát dc 1 tháng thì nản k học nữa hjx hjx