Download di ây vi mà không share cho anh em nên mới bị hỏng đó :)). Bạn thử dùng phần mềm test ổ cứng xem tình trạng thế nào nhé. Nếu ổ cứng có dữ liệu quan trọng thì mang ra trung tâm phục hồi cho...