mình xài avast thấy êm nhất mà hình như avast lên nitro rồi không ảnh hưởng nhiều tới máy tính