nhìn cái list chóng mặt ghê , có bản zip về thì tốt :D thank thớt