latop mình thường hư main, lỏng cable, lỗi win, lâu lâu bùn bùn đập nó vài phát là lại u như kỹ :D có khi ở nhà trở chứng đem ra tiệm nó lại chạy bình thường mới ghê...