địa điểm như nào ạ, mình nghĩ nên nói luôn mức lương cho ngta còn biết đường :)