"TOUCH YOUR DREAM"

CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ CHUYÊN NGHIỆP VỚI

ST.319 ENTERTAINMENTChỉ mới ra đời từ năm 2011, nhưng dưới sự dẫn dắt của Aiden – Top 10 nhân vậy truyền cảm hứng nhất năm...