Bạn phải tăng tãi nghiệm lên, tất cả đều là quan điểm ý kiến của chủ thớt thôi
xưa mình cũng gà nè, sau liều lăn xa giờ cũng đỡ mình mới coa bạn gái mấy tháng trước

mình cung hay đọc mấy bài viết...