Bạn thử tham khảo khóa học tại Stanfod nhé, ở stanford học phí k quá đắt đâu, mà lớp học không quá đông học viên, rất tiện lợi cho việc trao đổi bài giữa giảng viên và giáo viên. Nếu bạn muốn tìm...