Đắm mình trong ngôn ngữ có vẻ hay ghê, cảm ơn chủ thớt. Mình sẽ thử.