Tips khi học tiếng Anh online:
1. Tìm giáo viên chất lượng, nên là khóa học có giáo viên kèm trực tuyến.Học theo bài giảng ít có tương tác nên mình cũng sẽ nhanh chán
2. Tìm giáo trình phù hợp với...