Để du học thành công cần phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng không ngừng phấn đấu nỗ lực học tập của người học nhe bạn, chứng chỉ TOEFL, IELTS chỉ là bước đệm để bạn được...