Thật ra là mình tìm bài hát này cũng hơi lâu rồi nhưng không nhớ lời nhạc việt hay gì để mà tìm cả , hôm nay vô tình coi phim thằng trong phim nó hát 1 đoạn thế là định post lên hỏi mọi người xem có...