hahahah. thế có ai biết ý nghĩa vì sao có những màu ý ko ah?