được sự ủy quyền của tác giả mình mạn phép chia sẻ anh em jailbreak ios 9.3.2- 9.3.3 và fix lock

tác giả ;thành phương gsm

chia sẻ cho cả nhà nhé <3
hướng dẫn xem tại đây :

video hướng rẫn...