xanh dương đỏ vàng xanh dương xanh lá cây đỏ không biết mình nhớ đúng không nhỉ