Vào danh sách ứng dụng đã cài, xem có cái app nào lạ không? đăng lên đây.