Nếu bạn cần luyện IELTS gấp thì mình thấy qua Philippines học IELTS cũng hiệu quá bạn à. Trong 3-6 tháng là lấy được điểm IELTS mục tiêu được rồi. Chương trình học bên đó là full-time từ sáng đến tối...