Liên Quân mà máy yếu thì chơi chán lắm lag lòi đánh nó lại bảo ngu, trước mình tải thử bản ở Wap Miễn Phí họ giảm dung lượng chơi cũng tàm tạm.