câu đố quen thuộc nha:
:troll2:
có 1 ông lão nuôi 1 con chó và 1 con lợn. đến ngày dỗ ông phải thịt đi 1 con
con lợn thì nghĩ ông thịt con chó
con chó nghĩ ông thịt con lợn.
theo các bạn ông ấy...