:gach: hôm rài học trò tìm cô giáo TA quá rồi kìa, cô giáo đi đâu biết lâu không online :facebook8: