Mua qua tay người quen thì được chứ mua cũ thế sợ lắm :(