Thích nhất là Kaspersky (mọi phiên bản), nhưng có cái là lập trình ứng dụng, debug, run file EXE phải đợi nó quét xong mới run được.
Ghét nhất cái MSE (Window Defender) có cái process "Antimalware...