xem mục xóa gần đây trên icloud.com xem còn không bạn. nếu không còn thì hết cách :D