Em muốn học cấp tốc 1 khóa học C#, các bác tư vấn giúp e một lớp học hiệu quả, k quá đắt.