Chuẩn :troll2:
Màn 6s là vào tầm trên dưới 3tr nhưng note 5 thì khác :))