video bị lỗi rồi bác ơi mình mới vào seo cần cần bác giúp đỡ.