Có Lossless chưa bạn ơi, những bài này tổng hợp nhạc lossless thỉnh thoảng nghe vài bài cũng khá thú vị đấy :)