Cảm ơn chia sẽ của tác giã, bài viết hay đó bạn thanks.