myilustrator; Từ khóa: " /> myilustrator; Từ khóa: download tải liên quan tới Type: Posts; Thành viên: myilustrator; Từ khóa: " /> Type: Posts; Thành viên: <a href="member.php?321018-myilustrator&s=e87db7870398bd1571820e7770b7b244"><b><u>myilustrator</u></b></a>; Từ khóa: <b><u></u></b>

Type: Posts; Thành viên: myilustrator; Từ khóa:

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến Type: Posts; Thành viên: myilustrator; Từ khóa:

Trang 1/3 1 2 3

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Trả lời
  0
  Lần đọc
  3.849

  Hướng dẫn dùng công cụ Mesh trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn dùng công cụ Mesh trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=6rRFFtwTykA


  https://www.youtube.com/watch?v=6rRFFtwTykA
 2. Trả lời
  0
  Lần đọc
  3.866

  Hướng dẫn vẽ Logo trong Adbole Ilustrator phần 1

  Hướng dẫn vẽ Logo trong Adbole Ilustrator phần 1

  https://www.youtube.com/watch?v=v9oPUXtP0tI

  https://www.youtube.com/watch?v=v9oPUXtP0tI
 3. Hướng dẫn sử dụng công cụ Free Tranform trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng công cụ Free Tranform trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=JbD3mAK1oWc

  https://www.youtube.com/watch?v=JbD3mAK1oWc
 4. Hướng dẫn sử dụng công cụ Shape Builder trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng công cụ Shape Builder trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=imgIGHPs_kE

  https://www.youtube.com/watch?v=imgIGHPs_kE
 5. Hướng dẫn sử dụng công cụ Scale ,Reshape ,Shear trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng công cụ Scale ,Reshape ,Shear trong Adbole Ilustrator


  https://www.youtube.com/watch?v=-hZSiyPV-l8

  https://www.youtube.com/watch?v=-hZSiyPV-l8
 6. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.735

  Hướng dẫn dùng công cụ xoay hình trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn dùng công cụ xoay hình trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=PNdHSRx7Ejg

  https://www.youtube.com/watch?v=PNdHSRx7Ejg
 7. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.373

  Hướng dẫn dùng công cụ vẽ hình trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn dùng công cụ vẽ hình trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=VnIhFgSfAfg

  https://www.youtube.com/watch?v=VnIhFgSfAfg
 8. Hướng dẫn sử dụng công cụ làm biến dạng hình trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng công cụ làm biến dạng hình trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=TQAWwlic-I4

  https://www.youtube.com/watch?v=TQAWwlic-I4
 9. Hướng dẫn sử dụng Bush ,Pencil,Earser trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng Bush ,Pencil,Earser trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=--Rf0h6rKv4


  https://www.youtube.com/watch?v=--Rf0h6rKv4
 10. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.354

  Hướng dẫn sử dụng Stroke trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng Stroke trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=EikHAVv3ckY

  https://www.youtube.com/watch?v=EikHAVv3ckY
 11. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.294

  Hướng dẫn cách nán chữ trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn cách nán chữ trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=Hvm-PLrXu44


  https://www.youtube.com/watch?v=Hvm-PLrXu44
 12. Reply: Hướng dẫn sử dụng công cụ Line Segment Tool trong Adbole Ilustrator

  Không có gì và mong ban ủng hộ cho kênh của mình nha
 13. Hướng dẫn sử dụng công cụ Line Segment Tool trong Adbole Ilustrator

  Hướng dẫn sử dụng công cụ Line Segment Tool trong Adbole Ilustrator

  https://www.youtube.com/watch?v=V4l-64E8-aw&index=1&list=PLj-YbYChUSeF9jUBUK4wnfL7kFtZSahJh

  ...
 14. Hướng dẫn sử dụng công cụ Type Tool trong Adbole Ilustratorcc

  Hướng dẫn sử dụng công cụ Type Tool trong Adbole Ilustratorcc

  https://www.youtube.com/watch?v=8snm3RUnaoA


  https://www.youtube.com/watch?v=8snm3RUnaoA
 15. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.205

  Hướng dẫn sử dụng Pen trong Adbole Ilustrator CC

  Hướng dẫn sử dụng Pen trong Adbole Ilustrator CC

  https://www.youtube.com/watch?v=E9Un-aCfiPY

  https://www.youtube.com/watch?v=E9Un-aCfiPY
 16. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.875

  Bước đầu làm quen với đồ họa Adbole Ilustrator cc

  Bước đầu làm quen với đồ họa Adbole Ilustrator cc

  https://www.youtube.com/watch?v=6ANPZ66Do8Y

  https://www.youtube.com/watch?v=6ANPZ66Do8Y
 17. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.948

  Hướng dẫn cách tạo chữ WestLife đẹp

  Hướng dẫn cách tạo chữ WestLife đẹp

  https://www.youtube.com/watch?v=OyCR4XTy4Mk&feature


  https://www.youtube.com/watch?v=OyCR4XTy4Mk&amp;feature
 18. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.131

  Khắc phục lỗi phong chữ trong văn bản và đồ họa

  Khắc phục lỗi phong chữ trong văn bản và đồ họa

  https://www.youtube.com/watch?v=hT9UrE7DNQ8

  https://www.youtube.com/watch?v=hT9UrE7DNQ8
 19. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.922

  Hướng dẫn vẽ Logo Tri Thức

  Hướng dẫn vẽ Logo Tri Thức

  https://www.youtube.com/watch?v=GmxKhha3Oo8


  https://www.youtube.com/watch?v=GmxKhha3Oo8
 20. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.247

  Hướng dẫn thiết kế Card Visit

  Hướng dẫn thiết kế Card Visit

  https://www.youtube.com/watch?v=EZwNxy7B25A

  https://www.youtube.com/watch?v=EZwNxy7B25A
 21. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.758

  Hướng dẫn vẽ Logo Ngọc Quỳnh

  Hướng dẫn vẽ Logo Ngọc Quỳnh

  https://www.youtube.com/watch?v=zYZSGlX74XA

  https://www.youtube.com/watch?v=zYZSGlX74XA
 22. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.593

  Hướng dẫn vẽ hình tròn 3D

  Hướng dẫn vẽ hình tròn 3D

  www.youtube.com/watch?v=Rzt294lDMFE

  https://www.youtube.com/watch?v=Rzt294lDMFE
 23. Trả lời
  0
  Lần đọc
  4.526

  Hướng dẫn vẽ Logo đơn giản

  Hướng dẫn vẽ Logo đơn giản

  http://bit.ly/1pkJY4s
  Graphic Video Tutorials
  Tutorial Adbole Ilustrator "AI"

  http://bit.ly/1QmqyVW

  https://www.youtube.com/watch?v=wWjqPQHcXDA
 24. Trả lời
  0
  Lần đọc
  4.187

  Hướng dẫn thiết kế logo Công Nghệ

  Hướng dẫn thiết kế logo Công Nghệ

  http://bit.ly/1LVSZLA
  Graphic Video Tutorials
  Tutorial Adbole Ilustrator "AI"

  http://bit.ly/1QmqyVW

  https://www.youtube.com/watch?v=ECBxK1bVe6w
 25. Trả lời
  1
  Lần đọc
  3.850

  Hướng dẫn tạo phối cảnh cho vật thể

  Hướng dẫn tạo phối cảnh cho vật thể
  Graphic Video Tutorials
  Tutorial Adbole Ilustrator "AI"

  http://bit.ly/1QmqyVW

  http://bit.ly/24NoBt6

  https://www.youtube.com/watch?v=huqPzmZOli4
kết quả từ 1 tới 25 trên 64
Trang 1/3 1 2 3