Xem đáp án trọn bộ 2184 câu tổng hợp dễ tìm tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=3vEFAcW3pz8
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!