Chào các bác, em là thành viên mới, rất vui được biết các anh chị, mong anh chị chiếu cố thêm http://i.imgur.com/uCOLsWy.gif