Tự sửa là tốt nhất. Còn sửa không đc nữa thì cho vào kho bảo tàng. Đừng để người ngoài chạm tay vào cô gái của bạn.