He, tuần trước mình vừa xem cơ mà load quá kg nhớ lắm. chỉ nhớ đoạn kiss thôi ý