Chào Các Bác!
Có lẽ tôi sẽ giúp ích được cho các bác bằng công cụ chuyển đổi hình ảnh định dạng JPG Hoặc JPEG thành PNG đơn giản từ: JPG4PNG.COM