http://www.youtube.com/watch?v=WqS2Y_NBBlg

SỰ RUNG ĐỘNG ĐÃ QUA
(Nhạc Mỹ - Lời Việt: Minh Ca)

1.
Sự rung động đã qua...
Sự rung động đã qua.
Tôi nhìn thấy trong mắt em,
Tôi nghe thấy...