vậy thì bạn có thể tham gia khóa học Thiết Kế Đồ Họa Chuyên Nghiệp của ITPLUS - Viện CNTT- ĐẠi học QGHN . là khóa học của 1 viện lớn nên chất lượng uy tín đảm bảo. thời gian học ngắn ,phòng LaB...