Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [hỏi chút nha] Kẹt bàn phím laptop tì xử lý như thế nào ạ?

Your Message