Soạn bài Danh từ lớp 6 tiếp theo

Trong sách giáo ngữ văn lớp 6 có bài “ danh từ ” tiếp theo là một bài rất quan trọng. bài này giúp bạn có kiến thức rõ hơn về tiếng việt và việc áp dụng nó. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ bài soạn danh từ, giúp bạn có một kiến thức để hiểu rõ hơn về bài học.

III. Danh từ chung và danh từ riêng
1. Ngữ liệu
Danh từ chung Vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện,…
Danh từ riêng Phù Đổng Thiên Vương, Giong, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

2. Kết luận
Danh từ: + Danh từ chung
+ Danh từ riêng
* Ghi nhớ: sgk trang 109

IV. luyện tập
1. Tìm danh từ riêng, danh từ chung
- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân
- Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi rồng, con trai, tên

2. Các từ in đậm đều là danh từ riêng. Vì chúng được dùng để gọi tên các sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải gọi chung một sự vật.

3. Viết lại danh từ riêng
Ai đi Nam Bộ
Tiền Giang, Hậu Giang
Ai vô thành phố Hồ chí Minh
rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc Pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà
Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
Ai vô đó với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
Rằng nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà!

Xem thêm: Soạn bài Danh từ lớp 6