kết quả từ 1 tới 3 trên 3

[Cubing] 21 trường hợp PLL (Permutation of Last Layers) cho Rubik's

 1. #1
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.381

  [Cubing] 21 trường hợp PLL (Permutation of Last Layers) cho Rubik's

  Source : SpeedSolving, AlgDB


  Tên Trường Hợp PLL Trường Hợp Công Thức
  H M2 U M2 U2 M2 U M2
  M2 U' M2 U2 M2 U' M2
  R2 U2 R U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R2
  M2' U' M2' U2' M2' U' M2'
  U(a) y2 R U' R U R U R U' R' U' R2
  R2 U' R' U' R U R U R U' R
  y2 M2 U M U2 M' U M2
  M2 U M' U2 M U M2
  U(b) R' U R' U' R' U' R' U R U R2
  y2 M2 U' M U2 M' U' M2
  y2 R2' U R U R' U' R' U' R' U R'
  M2 U' M' U2 M U' M2
  Z M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M'
  y M2' U' M2' U' M' U2' M2' U2' M'
  M' U' M2' U' M2' U' M' U2' M2'
  R' U' R2 U R U R' U' R U R U' R U' R'
  A(a) l' U R' D2 R U' R' D2 R2
  x R' U R' D2 R U' R' D2 R2
  R' F R' B2 R F' R' B2 R2
  y x' R2 D2' R' U' R D2' R' U R'
  A(b) R B' R F2 R' B R F2 R2
  (x) R D' R U2 R' D R U2 R2 (x')
  (x') R U' R D2 R' U R D2 R2 (x)
  (y' x) R2 D2 R U R' D2 R U' R (x')
  E y x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' x
  R2 U R' U' y R U R' U' R U R' U' R U R' y' R U' R2
  z U2' R2' F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F' R2 U2'
  y x' R U' R' D R U R' u2 R' U R D R' U' R x
  F y R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R
  y2 R' U2 R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R U' F
  R' U R U' R2 F' U' F U R F R' F' R2
  M' U2 L F' R U2 r' U r' R2 U2 R2
  G(a) R2 U (R' U R' U') R U' R2 (D U' R' U) R D'
  (y) R2' u (R' U R' U' R) u' R2 (y') R' U R
  (y) R2 U (R' U R' U' R) U' R2 D (U' R' U R) D'
  (y2) F2' D (R' U R' U' R) D' F2 L' U L
  G(b) R' U' R y R2 u R' U R U' R u' R2
  R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 D
  y F' U' F R2 u R' U R U' R u' R2
  R' d' F R2 u R' U R U' R u' R2
  G(c) (y) R2' u' (R U' R U R') u R2 (y) R U' R'
  (y) R2' u' (R U' R U R') u R2 B U' B'
  (y) R2' U' (R U' R U R') U R2 (D' U R U' R' D)
  (y) R2' D' F U' F U F' D R2 B U' B'
  G(d) (y2) R U R' (y') R2 u' (R U' R' U R') u R2
  (y2) R U R' F2 D' (L U' L' U L') D F2
  (y2) L U2 L' U F' (L' U' L U L) F U (L' U' L' U L)
  (y2) l2 U' L2 U' F2 L' U' R U2 L' U l (x')
  J(a) R' U L' U2 R U' R' U2 R L
  L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L
  R' U2 R U R' U2 L U' R U L'
  x U2 r' U' r U2 l' U R' U' R2
  J(b) R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U'
  R U2 R' U' R U2 L' U R' U' r x
  L' U R U' L U2' R' U R U2' R'
  R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L
  N(a) R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R'
  z U R' D R2 U' R D' U R' D R2 U' R D' z'
  L U' R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R'
  r' D r U2 r' D r U2 r' D r U2 r' D r U2 r' D r
  N(b) R' U L' U2 R U' L R' U L' U2 R U' L
  R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R
  z D' R U' R2 D R' U D' R U' R2 D R' U z'
  z U' R D' R2 U R' D U' R D' R2 U R' D z'
  R(a) R U2 R' U2 R B' R' U' R U R B R2 U
  R U2 R' U2 R B' R' U' R U l U R2 (x)
  (y2 z) U R2 U' R2 U F' U' R' U R U F U2 (z')
  (y2) L U2 L' U2 L F' L' U' L U L F L2
  R(b) R' U2 R' D' R U' R' D R U R U' R' U' R U'
  R' U2 R U2 R' F (R U R' U)' l' U' R2 (x')
  (z') U' L2 U L2 U' F U L U' L' U' F' U2 (z)
  R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2
  T R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
  R U R' U' R' F R2 U' R' U F' L' U L
  R2 U R2 U' R2 U' D R2 U' R2 U R2 D'
  y F2 D R2 U' R2 F2 D' L2 U L2 U'
  V R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F
  R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F
  z D' R2 D R2' U R' D' R U' R U R' D R U'
  R U2 R' D R U' R U' R U R2 D R' U' R D2
  Y F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'
  F R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U R' U' F'
  R2 U' R2 U' R2 U y' R U R' B2 R U' R'
  R2 U' R2' U' R2 U R' F' R U R2' U' R' F R

  Vforum.vn

  Mua tài khoản Netflix Spotify giá sinh viên ngay tại: tinyurl.com/Netspot18

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn eldorado:


 3. #2
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.381

  Reply: [Cubing] 21 trường hợp PLL (Permutation of Last Layers) cho Rubik's
  Video : RubikvnDevil

 4. #3
  Ðến Từ
  Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 386554
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: [Cubing] 21 trường hợp PLL (Permutation of Last Layers) cho Rubik's

  Hình ảnh rất dễ nhìn.Nice

Nhãn