KHI Click vào công thức toán trong word thỳ Mathtype Hiển thị sai Hoàn toàn so với trong word !

Mong Mọi người Giúp Đỡ !