1.Các công cụ cần thiết.
– Rabb,it dùng để fake ip cho trang liquidsky
– Fakemailgenerator,com dùng để tạo mail ảo để đăng ký vps tốc độ cao
– Textnow,com dùng để tạo số điên thoại ảo để xác nhận trên hệ thống VPS liquid
2. Cách tạo vps miễn phí