Mình đang cần tài liệu này ai download được đầy đủ thì tải và gửi vào mail: toanahtb@gmail.com giúp mình với:
http://123doc.org/document/2769031-bao-cao-thuc-tap-quan-ly-ho-khau.htm?page=19