Góp vui câu này nè :

Sông gì có nước mắt?
Sông gì có mùi thơm?
Sông gì có vó bờm?
Sông gì tên con số?