Trailer chính thức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff Lần thứ IV sẽ được diễn ra chính thức vào ngày 1/11/2016 và kết thúc vào ngày 5/11/2016.
P/s: Cả nhà mình theo dõi nhé.

<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">