... Lúc đấy mình mới nhận ra : Ồ việc lang thang một mình hoá ra cũng có định nghĩa.