Các trạm điện thoại công cộng không chỉ là giải pháp tình thế khi người sử dụng để quên thiết bị di động ở nhà hoặc máy hết pin, mà còn được một số nhà cung cấp biến thành vật trang trí đường phố.

Phong cách bãi biển. Phổ biến nhất là bốt điện thoại hình các con vật từ hổ, vẹt đến cá mập. Hay các loại quả. Cho người mê bia. Bốt điện thoại hỗ trợ gọi toàn cầu. Các bốt điện thoại không còn được ưa chuộng do sự nở rộ của điện thoại di động, khiến chúng cũng phải "di động" như thế này.
Châu An (Ảnh: StrangeFun)