Dấu ” ? ” trong hình dưới là số mấy ???


- - - Updated - - -

gợi ý : chiều các số đã cho thì ra bình phương của mấy đó rồi cộng lại là được ?