Bệnh nhân than phiền với bác sĩ :

"Thưa bác sĩ, dạo này buổi tối khi ngủ tôi không thể nào chợp mắt được !"

Vị bác sĩ cân nhắc một lúc rồi khuyên :

- Ông hãy thử đếm thật chậm đến một nghìn, chắc chắn sẽ có hiệu quả .

Đến lần khám sau, bác sĩ hỏi:

- Sao ? ông thấy có kết quả gì không?

Bệnh nhân :

- Tôi cũng chẳng biết nữa thưa bác sĩ, đếm được đến năm trăm là tôi lại phải dậy đi pha cà phê để uống thì mới có thể đếm tiếp tới 1000 được !