Khó tìm được nơi nào như thế

Nhìn vào bản đồ Biển Đông ta sẽ thấy
Vùng thắt vào là Bình Thuận đến Cà Mau,
Đảo Borneo đứng sừng sững từ lâu
Ở phía đông nam, lớn hơn hai lần nước Việt.
Sóng từ gió đông bắc hoặc tây nam mãnh liệt
Sang bên kia đều phải qua vùng thắt lại này.
Trong những bản tin dự báo sóng biển đã có trong tay,
Sóng vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau là lớn nhất
So với những vùng gần bờ của nước ta, và nổi bật
Là vùng này hội tụ những điều hay.
Ôi Việt Nam! Điện sóng biển thật là may,
Rất khó tìm được nơi nào như thế.
Hơn 92% gió song song hướng của bờ đâu dễ.
Những dãy phao chặn ngang cho sóng lớn dập vùi.
Phao nổi chìm càng mạnh càng vui,
Càng nhiều điện là điều không phải nói.
Gió từ đất liền thổi ra vô cùng ít ỏi, (1)
Nhờ đó mà điện mạnh quanh năm.
Có những nơi sóng biển lớn vô cùng
Nhưng rất tiếc chỉ theo mùa gió thổi.
Điện nhiều ít sẽ theo mùa thay đổi,
Có điện rồi cung cấp sẽ ra sao?
Ôi Việt Nam vui sướng biết nhường bao!
Khá đều đặn khi điện làm từ sóng biển.
Lúc giao mùa bổ sung bằng thủy điện,
Cả hai cùng hỗ trợ lẫn cho nhau.
Giữa mùa khô, điện sóng biển tiến lên đầu,
Cho thủy điện để dành nguồn nước.
Đáy biển nông, thỏa niềm mong ước
Đường biển sâu ở cách bờ xa.
Chỉ cần cho khung đỡ phao dài ra,
Tiềm năng điện gấp hai đến ba lần so với trước.
Nếu so với điện dùng năm 2015 trong toàn quốc
Chưa tăng tiềm năng đã gấp trên chục lần. (2)
Giá thành điện là điều rất cần
Phải tính toán sao cho thật rõ.
Mỗi cụm điện, sản lượng nào đâu nhỏ
Trên 3,3 lần so Thủy điện Sơn La.
Phần tạo nguồn lực đã tính rõ ra
Rất rộng rãi mà tiền còn rất lớn. (3)
Việc còn lại xem ra rất gọn:
Máy phát điện, trạm biến dòng và những mối dây.
Người bình thường cũng đã thấy ngay
Tiền nhiều thế, làm sao tiêu hết.
Nên sẽ phải đưa ra câu hỏi kết:
Rẻ hơn nhiều so thủy điện hay không?

Ghi chú:
(1) Trong 777 bản tin dự báo sóng biển mà tôi đã thu thập được thì vùng biển này gió từ đất liền thổi ra chỉ có 3 bản tin chiếm 0,39%.
(2) Vùng biển này có thể xây dựng được khoảng 54 cụm điện sóng gió biển, mỗi cụm điện có sản lượng điện cao gấp hơn 3,6 lần Thủy điện Sơn La, trong đó riêng điện sóng biển cao gấp hơn 3,3 lần. Tổng lượng điện sản xuất và mua của cả nước năm 2015 là 159,4 tỷ KWh, nhưng khi chưa cần kéo dài thêm khung đỡ phao thì tiềm năng điện sóng biển của vùng biển này đã lớn gấp hơn 11,4 lần số đó.
(3) Phần 4 của bài: “3 phương án về tiềm năng điện sóng gió biển ở nước ta” đăng ngày 25/10/2016 trong mục Khoa học & công nghệ trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam cho biết tổng số tiền đầu tư vào việc tạo nguồn lực cho phát điện (bao gồm cả đường bằng thép tấm cho xe con, xe tải nhỏ vận chuyển vật liệu điện ra được đến nơi xa nhất khung đỡ của điện sóng biển) đã được ước tính rất rộng rãi là 136.500 tỷ đồng, nếu so với thủy điện có cùng sản lượng điện cần đầu tư khoảng 335.914,8 tỷ đồng thì vốn đầu tư còn tới 199.414,8 tỷ đồng để làm những việc còn lại. Những việc đó chỉ là 132.090 máy phát điện một chiều công suất khoảng 86 KW gắn vào 30 khung đỡ thẳng góc với hướng của đường bờ biển và 5.096 máy phát điện một chiều công suất khoảng 120 KW gắn vào khung đỡ song song với hướng của đường bờ biển, các đường dây điện nối từ các máy phát điện một chiều đó tới trạm biến đổi điện sao cho hao tổn điện trên đường dây thấp nhất và xây dựng trạm biến đổi điện. Như vậy làm sao tiêu hết số tiền còn lại khổng lồ gần 200.000 tỷ đồng trên. Lưu ý là thủy điện có giá thành phát điện thấp nhất so với các loại điện ở nước ta hiện nay.